• Het probleem

  Nederland telt 573 coffeeshops, verspreid over 103 gemeenten

 • Interventie: een gesloten recreatieve cannabisketen

  Productie - Distriebutie - Verkoop

 • INTERNET: DE NIEUWE TOEKOMST

  In de toekomst een belangrijk medium in de voorbereidingsfase van een drugverkoop of overig crimineel delict?

 • Gedoogde voordeur’ en een ‘illegale achterdeur’

  Levert problemen voor openbare orde, veiligheid en risico’s voor de volksgezondheid