[powr-video-slider id=3a8f2c11_1521017611368]

WELKOM OP HET

EXPERIMENT GESLOTEN CANNABISKETEN PLATFORM

.

Het Experiment Gesloten Cannabisketen project is net als de aanpak preventie drugscriminaliteit en drugsoverlast niet meer weg te denken bij de Overheid. De drugscriminaliteit en drugsoverlast is alom aanwezig in ons dagelijks leven. Vandaar een uniek overheidsproject: het Experiment Gesloten Cannabisketen die vanaf 1 maart 2018 van start is gegaan.

Het mooie van dit overheidsproject is dat het de aanpak van criminaliteit rondom drugs zal verbeteren want coffeshops activiteiten, drugspanden, drugshandelaren en drugsgebruikers veroorzaken veel overlast, bijvoorbeeld in de buurt van coffeeshops en door hennepteelt.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel in 2018 aangenomen.

Advies wetsvoorstel 

Het experiment van minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat de aanpak van drugscriminaliteit moet verbeteren, is door de Tweede Kamer goedgekeurd. Burgemeesters gaan in de toekomst coffeeshops, panden en woningen beter bestrijden en aanpakken als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen, bereiden, verkopen van drugs, overlast en naast bepaalde apparatuur (laboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen geheel volgens de nieuwe wetgeving.

Nu kan dat alleen als er in een coffeeshop of pand drugs worden aangetroffen, worden verkocht of afgeleverd. Minister Blok wil burgemeesters beter in staat stellen om de drugsproblemen effectief aan te pakken door het inzetten van een experiment met aanvullende advies & wetgeving.

Met dit experiment wordt namelijk een locatie(lees: coffeeshop) en/-of verkoopactiviteit beter gemonitord waar eventuele criminele activiteiten plaatsvinden.

Daarmee wordt de criminele onderneming verstoord.

Aanpak hennepteelt in woonwijken

Hennepteelt kan in woonwijken zorgen voor brandgevaar, wateroverlast, stank en schade aan woningen.

De overheid en de politie pakken hennepteelt onder andere aan door:

hennepkwekerijen te ontmantelen;

aanhoudingen te verrichten;

crimineel geld af te pakken;

huurcontracten te ontbinden;

uniforme experiment 2018;

nieuwe softdrugs wetgeving.

Het is zaak om te informeren, te ondersteunen, nu in te zetten op oplossingen op cannabisgebied, wietteelt, verkoop, etc…. die onze gezondheid, veiligheid en stabiliteit in de samenleving in de toekomst kan garanderen.

Wij zijn net als vele anderen op zoek naar die oplossingen!

.

Doelstelling van dit platform

Is om de Overheid, de Adviescommissie van Prof. dr. J.A. (André) Knottnerus (Experiment Gesloten Cannabisketen), geinteresseerden en bezoekers te informeren en tools aan te bieden, naast het vergroten van kennis en het bieden van feiten over het experiment, nieuws, standpunten(voor & tegen) en meer.

Daarnaast willen wij ingaan op een mogelijke vlucht en werkgebied verplaatsing  van huidige wietteeltproducenten/branche, verkoop en haar gebruikers naar namelijk het Internet en haar bezoekers, met als rode draad ” het verleden, heden en de toekomst ” van de opkomende online drugsmarkten(cannabis).

Door informatie te geven, die de bewustwording over het internet en haar online activiteiten onder een vergrootglas legt van in het bijzonder Dark Net gebruikers, en deze groep te monitoren en hun kernvaardigheden vast te leggen waarom deze groep zich vrij en veilig op internet kan profileren, bewegen, bevinden en zaken doen.

Vanuit deze hoek komt het echte gevaar voor het experiment, de overheid en de samenleving, wanneer het gaat om het gebruik, informeren en verkoop van Cannabis via het Internet in de toekomst.

.

Het huidige Internet

Opzet van het Internet is een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is.

Een internet waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen en dat optimaal wordt benut, omdat mensen zich veilig voelen om vrij met elkaar te communiceren, samen te werken en informatie te delen. Innovatieve toepassingen van digitale technologie en software/hardware die het internet versterken en die bij voorkeur toegankelijk zijn voor alle gebruikers dragen hierbij een steentje bij.

Helaas vormen er donkere wolken boven het Internet wanneer de illegale drugswereld hun werkterrein gaat verschuiven en 100% gaat inzetten in online web activiteiten om de het project van de Overheid -Het Experiment Gesloten Cannabisketen – een stap voor te blijven.

Via  ons platform gaan wij in op alle feiten en onderzoeksresultaten en bieden wij mogelijkheden, oplossingen, concepten, projecten en business plannen om het Experiment Gesloten Cannabisketen aan te vullen en te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan Nederland.